Kuulo ja laadukas sisäilmasto on meidän kaikkien oikeus! Soita meille: 0400 560 278

Melunannosmittaukset

Meluannosmittauksen tarkoituksena on selvittää työntekijän altistumista melulle työvuoronsa aikana.

Meludirektiivi 10/2003/EY

 • alempi toimenpidearvo: meluannos 80dB (ja äänenpaineen huippuarvo eli impulssimelu 135dB)

– Mikäli tämä ylittyy, työntekijällä on oikeus asianmukaisiin kuulosuojaimiin ja mahdollisuus käydä kuulotutkimuksissa tarvittaessa. 

 • ylempi toimenpidearvo: meluannos 85dB (ja äänenpaineen huippuarvo eli impulssimelu 137dB)

– riskin vähentämiseksi työnantajan on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin eli laadittava meluntorjuntaohjelma ja hankittava työntekijöille asianmukaiset kuulosuojaimet sekä huolehdittava, että kuulonseurantatutkimukset toteutetaan 3 vuoden välein.

 • raja-arvo: meluannos 87dB (ja äänenpaineen huippuarvo eli impulssimelu 140dB)

– tätä arvoa ei saa ylittää; arviossa huomioidaan kuulosuojainten vaikutus eli käytännössä arvioidaan kuulosuojaimen sisällä, korvakytävässä vallitsevaa äänitasoa.

Melun haittavaikutuksia

 • Melu on rasittavaa, heikentää työntekoa ja aiheuttaa stressiä, uupumista –> meluisan työpäivän jälkeen ollaan väsyneempiä
 • Melu voi herpaannuttaa huomiokykyä ja peittää alleen muita ääniä, mikä lisää tapaturmien mahdollisuutta
 • Melu voi aiheuttaa oppimis- ja keskittymisvaikeuksia sekä nukahtamisvaikeuksia
 • Melu voi aiheuttaa myös levottomuutta, ärtymistä, agressiivisuutta, päänsärkyä ja verenpaineen kohoamista

Kuulovamman syntymiseen vaikuttaa

 • melun voimakkuus
 • melulle altistumisaika
 • äänen jakautuminen eri taajuuksille (korkeammat äänet haitallisempia)
 • yksilöllinen herkkyys
 • melun laatu (impulssimelu / tasainen melu)
 • tauot altistumisessa

Ota yhteyttä ja kysy lisää meluannosmittauksista